Pozitif Algı

ZİHNİN KURALLARI (DEVAMI...)

6-DUYGUSAL NEDENDEN KAYNAKLANAN BİR SEMPTOM EĞER UZUN SÜRE VARLIĞI DEVAM EDERSE ORGANİK DEĞİŞİME NEDEN OLUR.

Birçok bilim adamı hastalıkların çoğunun organik değil fonksiyonel olduğunu kabul etmektedirler. Bilinçdışının olumsuz düşünceleri, sinir sistemini etkilemekte ve bunun sonucun da organların fonksiyonlarını yitirmesine neden olmaktadır. Biz tüm hastalığı olan insanların duygusal olarak hasta veya nevrotik olduklarını söylemiyoruz. Mikroplarla, parazitlerle ve virüslerle geçen hastalıklar bedene saldırmaktadırlar. Bizler bedendeki zihinleriz ve bunlar asla birbirinden ayrılmazlar. Eğer hastalıktan korkar, her zaman ağrıyan midenden veya gergin baş ağrılarından bahsedersen, organik değişiklikler olmaya başlar.

7-BİLİNÇDIŞI VE ONUN FONKSİYONLARI İLE BAŞEDERKEN, BİLİNÇ NE KADAR ÇALIŞIRSA BİLİNÇDIŞI DA O KADAR AZ YANIT VERİR.

Bu durum iradenin neden var olmadığının kanıtıdır. Eğer insomnia (uykusuzluk) varsa, ne kadar kendini uyumak için zorlarsan o kadar uyanık kaldığını öğrenmişsindir. Kural şudur: Eğer bilinçdışı ile uğraşıyorsanız, kafanıza takmayın. Bu problemlerinizi çözmek için olumlu bir beklenti içerisine girmek için uğraşmanız gerektiği anlamına gelir. Bilinçdışınızdaki inancınız yükseldikçe, onun gerçekleşmesi için uğraşmak yerine gerçekleşmesini beklemeyi öğreneceksiniz.

TELKİN YASALARI:

Bir düşüncenin, özellikle de bir iddia veya tavsiyenin dolaylı veya korumalı bir şekilde verilmesidir. Telkin genellikle sadece bir düşüncedir. Bu düşünce makul görünür ve gerçeklik havası verilerek takdim edilir.

1. Aşağıdaki durumlar haricinde bilinçdışı zihin kendisine telkin veya empoze edilen her düşünceyi gerçek olarak kabul eder:

? Yeni düşünceye karşı çıkacak kadar güçlü bir düşünce bilinçdışı zihinde zaten var değilse,

? Bilinçdışı zihin yeni bir düşünce sunulmasına karşı çıkacak bir zihinsel eğilim veya düşünce alışkanlığı edinmemişse,

? Bilinçdışı zihnin böylesi telkin, düşünce veya düşünce kategorilerini kabul etmeme yönünde kendi sahibinden EMİR almamışsa.

2. Bilinçdışı zihin telkin ve kabul edilen görüşün sonucunu mantıksal olarak ortaya koymaya, eylem veya fiziksel durum olarak biçimlendirmeye ve onu bir ifade ve eylem alışkanlığı olarak benimsemeye girişir.

3. Bilinçdışı zihin yeterince güçlü olan karşıt bir düşünce ile nötrleşinceye, iptal veya değiştirilinceye kadar kabul gören telkini ortaya koymaya devam eder ya da kabul gören telkin bireyin zihninde çıkış noktasına kadar izlenir ve yanlış şartlara dayalı olarak yanlış olduğu orada gösterilir. Bu her iki durumda da zihinden silinir ve varlığı sona erer. Yeni bir düşünce ile üzeri örtülür ve zihinde görünmesi ya da eylem veya biçim olarak ortaya çıkması sona erer.

Sağlıklı günler dilerim..