Pozitif Algı

HİPNOTERAPİ (ACI-AĞRI-ALERJİLER)

Hipnoz acı iyileşmesinde kullanmak için mükemmel bir alettir. Tek yapılması gereken şey yumruğunu sıkıca sıkmak ve derisini çimdiklemek, sonra da o çimdiklemeyi devam ettirirken eli rahat bırakarak, basit bir rahatlamanın acıyı nasıl azalttığını görmektir.

Bir bina gibi acı sadece görünen deneyimden değil aynı zamanda geçmiş hatıralardan ve gelecek acıların korkusundan da oluşur. Bu hipnotik teknikler kullanılarak acı deneyiminin azaltılmasını ya da tamamen silinmesine olanak sağlar.

Acıyla uğraşmada hipnozu kullanmak için acıyı; geçici, duygusal, psikolojik veya somatik anlamının belirlemesi amacıyla analitik şekilde incelemek gerekir.

Bir bina olarak belirtilen acı üç kattan oluşur:

Birinci kat hatırlanan geçmiş korkular,

ikinci kat mevcut korku deneyimi

ve üçüncü katta gelecek korku tahminidir.

Bu yüzden şimdiki acı geçmiş acıların hatırlanmasıyla ve gelecek acıların korkusuyla arttırılmıştır.

Şimdiki uyaran bütün deneyimin üçte biridir. Hiçbir şey acıyı gelecek ve geçmişteki acıların korkusu kadar şiddetlendiremez. Bu acı sanki geçmişte çekilmiş ve gelecekte de yeniden çekilecekmiş gibi korku yaratır. Acı karmaşık bir yapı olduğu için başarılı bir kontrol şekli olan hipnoza oldukça açıktır.

Bir deneyim olarak acı hipnoza daha duyarlıdır, çünkü acı kendi doğasında çeşitlenir ve yoğunlaşır, bu yüzden hayat deneyimleri boyunca acı yorumlarının farklılaşması sebebiyle ikinci bir anlam kazanır.

Acıyı daha iyi anlamak için acı, çekene kattığı muazzam büyüklükte anlayışlarla tanımlanan nero-psiko-fizyolojik bir karışımdır.

Birçok hipnotik prosedür acı iyileşmesinde ve acı kontrolünde kullanılır, örneğin;

direk ve dolaylı hipnotik telkinler belirti hafifletmede;

amnezi, geçmişten bize gelecek acıları kontrol etme imkanı vererek onları yok etmede;

analjezi ve anestezi acil acının giderilmesinde ve psikosomatik kaynaklı acının giderilmesi ya da yer değiştirilmesinde;

ayırma uzun süreli tedavilerde ve yeni bilgilerin edinilebilmesi için acının açıklanmasında

zaman bozulması tekniği ile birlikte kötü deneyimin yayılma zamanının algılanmasında ve rahatlık zamanının algılanmasının arttırılmasında kullanılır.

Şimdiki soru acı çeken birine nasıl yardım etmeye başlayabiliriz ve dikkatini acıyı yok edecek, düşürecek ya da kontrol altına alacak kadar uzun bir süre nasıl çekebiliriz?

Hipnotik rahatlama otomatikman acı deneyiminin üçte birini yok eder. Çünkü acı deneyiminin büyük bir kısmı insanın kendi yarattığı acıyan yeri kontrol etme çabasından ortaya çıkan vücut geriliminden kaynaklanmaktadır. Hipnozun en ana faydalarından biri olan rahatlamadan yararlanıldığında acı otomatik olarak düşer.

Asıl sorun tamamen gerilmiş bir insanı nasıl rahatlatabilirsiniz?

En iyi yöntem deneyime ayak uydurmaktır. Olayla ilgili bilgi sahibi olarak bir “evet” seti kurabilir ve trans deneyimine sevk edilebilir. Buradan sonra acının karmaşık bir tanımı istenebilir. Bu ne çeşit bir acı keskin mi, donuk mu, ani mi, parçalayıcı mı?

Bu insanı daha sonra başka değişiklikler olduğunda onu doğrulayabilsin diye olan şeyi tanımlamaya iter. Bununla beraber özel bir yer, alan, özel bir zaman aranabilir. Bu kişiye yardım ederken kullanılacak bilgileri edinmeyi sağlayacaktır. Bu noktadan sonra yukarıda belirtilen birçok hipnotik teknik kullanılabili

Hipnozun babası olarak anılan Milton Erikson en işe yarayan acı kontrol tekniği olarak zaman çarpıtma tekniğini gösterir. Bu teknik insanlara mutlu oldukları ve eğlendikleri zaman zamanın nasıl uçup gittiğini ve bir çaydanlığın kaynamasını beklerken nasıl yavaş geçtiğini hatta durduğunu gösterir. Bu noktadan sonra hipnoz sonrası telkini günün iyi bölümlerini uzatarak kullanabilirsiniz. Kişi acılı dönemde transa girecek ve eğer amnezi için telkinler alınırsa hasta acılı olduğunu unutacaktır. Hipnozun zamanı nasıl çarpıttığını biliyoruz ama biz zamanı çok, çok kısa süreliğine çarpıtabiliyoruz. Bunların hepsini bir araya getirerek bir insana çok aşırı acılarda bile çok büyük yardımlarda bulunabilirsiniz.

Özetlemek gerekirse acı öznel bir deneyimdir. Yaşam deneyimleri boyunca vücut öğrenmelerini, ayrımlarını ve şartlanmalarını potansiyellerinin bir kaynağı olan acı çalışmalar ve acı iyileşmesinde ki uygulamalar için hipnoz kullanımına izin verir.