Pozitif Algı

PARÇALAR

Bazen kendinizi veya çevrenizdeki insanları şu şekilde konuşurken yakalamış olabilirsiniz: “Bir taraftan şu işi tamamlamak istiyorum, diğer taraftan ise miskin miskin yatmak istiyorum.” “Aslında sonra pişman oluyorum ama sanki o anda bunları söyleyen/yapan ben değilim...” “Arkadaşlarla eğlenirken bile derslerimi çalışmadığıma dair bir üzüntü kaplıyor içimi...” v.s. Freud her ne kadar kişiliği üçe (id, ego, süper ego) ayırmış ise de aslında hepimiz çok daha fazla parçadan/taraftan/yandan oluşmuş bütünleriz.

Ya da kişiliğimizin birçok alt kişilikleri vardır da denebilir. Ve bunlar yukarıdaki örneklerde olduğu gibi çatışma halinde olabilirler. İçerde yaşanan bu çatışma kişiyi başarısızlığa ve mutsuzluğa götürebilir. Örneğin, ders çalışamadığı için samimi gözyaşları döken bir öğrenci, ardından arkadaşları ile eğlenmeye gidebilir ve bu böylece devam eder gider.

Söz konusu bu parçaların hepsi birbirinin farkındadır. Ama önce genel hatlarıyla da olsa parçaların özelliklerini kısaca sıralayalım:

1. Parçalar bilinçaltının bir amacı/niyeti ve bir fonksiyonu/davranışı olan bölümleridir.

2. İşlevsel olarak geri kalan bütün parçalardan ayrıdırlar.

3. Çoğunlukla, ikincil kişilikleri/modellenmiş olan önemli yakınları temsil ederler.

4. Sıklıkla, kendi değerleri ve inanç sistemleri vardır.

5. Bazıları, sistemin bakımından ve işleyişinden sorumlu olduklarını düşünürler.

6. Önemli duygusal olaylar sonucu doğarlar.

7. Bireyin aykırılıklarının kaynağı, parçalardır.

8. Uyumsuzluk çoğu zaman amaç/niyetle, fonksiyon/davranışın farklı olmasından kaynaklanır.

9. Bir parçanın genellikle görünmeyen bir tarafı, madalyonun öbür yüzü, yani bir ikinci benliği vardır.

 

Kişi ne kadar çok bu parçalarının farkındaysa yaşadığı çatışmaları çözebilme becerisi de o yönde artar. özellikle de parçaların çatışmasını karar alma aşamasında sıklıkla yaşarız bu durumdan kurtulmanın ve parçalar arasındaki uyumun en etkili yolu da temelde motivasyon kaynağımıza ulaşmak niyetimizin farkında olmak ve nereye gideceğimize yani hedef/amaç noktasında ne istediğimizin bilincinde olmaktan geçer.

Farkındalıklı günler dilerim.