Pozitif Algı

MAİDA PROGRAMI KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR

21.06.2018

MAİDA EĞİTİM PROGRAMI
Maida eğitim programı ; çocukların problem çözmede karşılaştıkları zorluklar sonucunda oluşturulmuş geçerliliği ve güvenirliği 66bin öğrenci üzerinde test edilmiş uygulanmış bir programdır.

Program üç aşamada ilerler;
1- Matematiksel Yetenek Testi (Ölçme)
2- Maida Eğitim Programı (Uygulama)
3-Değerlendirme Testi (Değerlendirme-başta-ortada-sonda)

2-3-4-5-6-7 sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilmiş testler ve eğitim programını içerir.

Eğitim 3 aylık periyodlar halinde planlanır.

Tamamen bireye özel bir programdır.

haftada 2 saat 3er aylık bir eğitim çalışmasıdır.

öğrenciye ilk olarak 1. tarama testi verilir ve sonuçlarına göre o öğrenciye özel bir program oluşturulur. 
2. tarama birbuçuk ay sonra yapılır ve sonuçlarına göre program güncellenir.
3. ayın sonunda son tarama testi yapılarak öğrencinin ilk tarama ve son tarama sonucu karşılaştırılır.

3 aylık eğitim içinde 4 sayfalık rapor halinde çıkan Mesleki eğilim testi yapılır.

5 alanda gelişme amaçlanır.

ALGILAMA
DİKKAT 
MANTIK
AKIL YÜRÜTME
İŞLEM BİLGİSİ